Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

2704    80
22 phút trước, Grunt đã nói:

tỷ ăn quýt đường suốt, không ăn thì thèm. mới ăn khoảng chục 

GMNGDCBNNGQN

Grunt mới nãy ghẹo dê chị bungmo nổi nóng, ghê quá nhe

CBĂCTHVMNNN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 phút trước, 2704 đã nói:

Grunt mới nãy ghẹo dê chị bungmo nổi nóng, ghê quá nhe

CBĂCTHVMNNN

chị bẩy ăn chục trái hạnh vẫn muốn nhai nữa nè :->

CLCBCBTBTBDHDN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
6 phút trước, Grunt đã nói:

chị bẩy ăn chục trái hạnh vẫn muốn nhai nữa nè :->

CLCBCBTBTBDHDN

Có lần chị bungmo chọc Bum, thế Bum thích bungmo dê hay dữ nè.

TNCHMCGMHKVT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 phút trước, 2704 đã nói:

Có lần chị bungmo chọc Bum, thế Bum thích bungmo dê hay dữ nè.

TNCHMCGMHKVT

tỷ núp chỗ hàng mận chờ ghẹo mỡ hen, kêu vợ tỷ ;))

DLCVNHDTCBMND

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
1 giờ trước, Grunt đã nói:

tỷ núp chỗ hàng mận chờ ghẹo mỡ hen, kêu vợ tỷ ;))

DLCVNHDTCBMND

Dí Lão chạy vô nhà, hung dữ thiệt, chị bụng mỡ nổi dê

HNKMMGMGCBNNT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
8 giờ trước, 2704 đã nói:

Dí Lão chạy vô nhà, hung dữ thiệt, chị bụng mỡ nổi dê

HNKMMGMGCBNNT

hồi nãy khều mỡ, mỡ giận mỡ gầm cho bẩy né, ngại thiệt ;)) 

CCCTCBRRTHMBDH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
11 phút trước, Grunt đã nói:

hồi nãy khều mỡ, mỡ giận mỡ gầm cho bẩy né, ngại thiệt ;)) 

CCCTCBRRTHMBDH

Chưa chi chị tán chị Bum rầm rầm, tớ hong muốn Bum dẹo hoài

NRQĐLNĐMTU

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Bây giờ, 2704 đã nói:

Chưa chi chị tán chị Bum rầm rầm, tớ hong muốn Bum dẹo hoài

NRQĐLNĐMTU

nàng rầy quá đi, lỡ nói đem mỡ tới úc :o 

GHCCCBTHMHTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
3 giờ trước, Grunt đã nói:

nàng rầy quá đi, lỡ nói đem mỡ tới úc :o 

GHCCCBTHMHTH

Grunt hẹn cafe chi cho chị Bum tìm hoài mà hỏng thấy hả.

DSCPCƠNTCMMT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
8 phút trước, 2704 đã nói:

Grunt hẹn cafe chi cho chị Bum tìm hoài mà hỏng thấy hả.

DSCPCƠNTCMMT

dễ sợ chứ, phải cảm ơn nữa tỷ cho mười một tỷ :o 

CHĐCBNNĐXXTLC

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
32 phút trước, Grunt đã nói:

dễ sợ chứ, phải cảm ơn nữa tỷ cho mười một tỷ :o 

CHĐCBNNĐXXTLC

Chị hẹn đánh chị Bum, nổi nóng đâm xấu xí thiệt luôn chứ.

LĐCNPCĐCLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
26 phút trước, 2704 đã nói:

Chị hẹn đánh chị Bum, nổi nóng đâm xấu xí thiệt luôn chứ.

LĐCNPCĐCLN

lát đem "cúng" nhỏ pha chế đó "cặp lựu" nè

HDNTCBHTLMNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
26 phút trước, Grunt đã nói:

lát đem "cúng" nhỏ pha chế đó "cặp lựu" nè

HDNTCBHTLMNH

Heaven dẹo nóng thế chị Bum hỏng thèm luôn, mình nói hoài.

KKLĐNTLPTXNN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 giờ trước, 2704 đã nói:

Heaven dẹo nóng thế chị Bum hỏng thèm luôn, mình nói hoài.

KKLĐNTLPTXNN

không khoái là đập nghen, tỷ láo phải thế, xàm nữa nè :-?? 

ĐDLMTHGCBHTN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
2 giờ trước, Grunt đã nói:

không khoái là đập nghen, tỷ láo phải thế, xàm nữa nè :-?? 

ĐDLMTHGCBHTN

Định dành luôn miếng tôm hả, Grunt chọc Bum hỏng thèm nhe.

LMTVRHNCNKLĐGH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 giờ trước, 2704 đã nói:

Định dành luôn miếng tôm hả, Grunt chọc Bum hỏng thèm nhe.

LMTVRHNCNKLĐGH

lại nuốn thấy vợ rồi, hồi nãy cô nàng kêu lag đẹp gấu hoài ;))

MGCBTGGTĐHNNTG

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
16 phút trước, Grunt đã nói:

lại nuốn thấy vợ rồi, hồi nãy cô nàng kêu lag đẹp gấu hoài ;))

MGCBTGGTĐHNNTG

Mai giấu chế Bum tán gái, ghẹo tán được Heaven này nổi tiếng ghê.

TNĂLCCCTLĂCĐN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 phút trước, 2704 đã nói:

Mai giấu chế Bum tán gái, ghẹo tán được Heaven này nổi tiếng ghê.

TNĂLCCCTLĂCĐN

tối nay ăn lẩu chua cá chốt thấy lão ăn cá đù nè 

TCHTCBCNHTLMNB

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
2 giờ trước, Grunt đã nói:

tối nay ăn lẩu chua cá chốt thấy lão ăn cá đù nè 

TCHTCBCNHTLMNB

Tớ chọc Heaven tán chị Bum chi nè, Heaven thích làm "má" nàng Bum.

MGMMSVLQTQĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 giờ trước, 2704 đã nói:

Tớ chọc Heaven tán chị Bum chi nè, Heaven thích làm "má" nàng Bum.

MGMMSVLQTQĐ

mệt ghia "má" mới sáng vô là quạu tới quàu đít :o

MMNGDTCBGTCT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
58 phút trước, Grunt đã nói:

mệt ghia "má" mới sáng vô là quạu tới quàu đít :o

MMNGDTCBGTCT

Mệt mỏi nhe, gái dụ tý cafe, bây giờ tớ công tác

TNNLRSDVCST

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
35 phút trước, 2704 đã nói:

Mệt mỏi nhe, gái dụ tý cafe, bây giờ tớ công tác

TNNLRSDVCST

tỷ này nói lầy rồi sùng, dữ vậy chẳng sợ tỷ :- 

HCTDSSCBHTNDL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
17 phút trước, Grunt đã nói:

tỷ này nói lầy rồi sùng, dữ vậy chẳng sợ tỷ :- 

HCTDSSCBHTNDL

Hổm cafe tính dụ sờ soạng chị Bum, Heaven tỉnh người dê liền

NRNNHNPUHCTMĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
7 phút trước, 2704 đã nói:

Hổm cafe tính dụ sờ soạng chị Bum, Heaven tỉnh người dê liền

NRNNHNPUHCTMĐ

nàng rủ nhậu nhẹt hoài nên phải uống hết chục tiger mới được :| 

THTNCBHTNCTCXLH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    80
4 giờ trước, Grunt đã nói:

nàng rủ nhậu nhẹt hoài nên phải uống hết chục tiger mới được :| 

THTNCBHTNCTCXLH

Tối hổm tớ nghe chị bungmo hẹn tớ nay cafe, tớ chạy xuống liền hè

ĐTXRKCNCCXNT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×