Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

2704    83
33 phút trước, Grunt đã nói:

đạp tỷ té nhào, tỷ xạo nữa,  được ít tiền khoái xin 

CMTHDCBDHSTLNH

Chị muốn tớ hung dữ chi, Bum dê Heaven sờ tùm lum nữa hả

HKKHTTHBTHHH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Bây giờ, 2704 đã nói:

Chị muốn tớ hung dữ chi, Bum dê Heaven sờ tùm lum nữa hả

HKKHTTHBTHHH

hơi khoái khều heaven trắng tươi hen, bẩy thích heaven hoài hoài :LMAO: (e vô tội nghen :cray: ) 

TGHNCBDGTSHLMD

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
43 phút trước, Grunt đã nói:

hơi khoái khều heaven trắng tươi hen, bẩy thích heaven hoài hoài :LMAO: (e vô tội nghen :cray: ) 

TGHNCBDGTSHLMD

Thấy ghê, Heaven nói chế Bum dê gái thấy sợ, Heaven lạnh mình dòm.

KKTNĐSGRCKRĐKT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
58 phút trước, 2704 đã nói:

Thấy ghê, Heaven nói chế Bum dê gái thấy sợ, Heaven lạnh mình dòm.

KKTNĐSGRCKRĐKT

không khoái tỷ nhe, đang sợ gặp rồi chị khoái rờ đùi, không thích :LMAO: thấy ớn quá 

THCBDTHNSKLMCND

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
14 giờ trước, Grunt đã nói:

không khoái tỷ nhe, đang sợ gặp rồi chị khoái rờ đùi, không thích :LMAO: thấy ớn quá 

THCBDTHNSKLMCND

Thấy Heaven chửi bungmo dê, tối hổm nói sờ khẽ lắm mà chỉ nổi dê.

CQGLMNĐMOLNHT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
4 giờ trước, 2704 đã nói:

Thấy Heaven chửi bungmo dê, tối hổm nói sờ khẽ lắm mà chỉ nổi dê.

CQGLMNĐMOLNHT

chị quýnh gãy lưng mỡ nè, đêm mỡ ói lưng nhói hơi tê :o 

THCBBLCBĐSQNTHN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
13 giờ trước, Grunt đã nói:

chị quýnh gãy lưng mỡ nè, đêm mỡ ói lưng nhói hơi tê :o 

THCBBLCBĐSQNTHN

Tớ hẹn chế Bum béo làm chỉ bị đánh, sợ quá nè, tức Heaven nhe.

MLKTGVNXMMC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
13 phút trước, 2704 đã nói:

Tớ hẹn chế Bum béo làm chỉ bị đánh, sợ quá nè, tức Heaven nhe.

MLKTGVNXMMC

mỡ la kìa, tỷ ghẹo vậy nên xíu mỡ mắng chị

CDBTDCBDHCNCM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
8 giờ trước, Grunt đã nói:

mỡ la kìa, tỷ ghẹo vậy nên xíu mỡ mắng chị

CDBTDCBDHCNCM

Chị dụ Bum tửng dê chi, Bum dẹo Heaven chửi nè chị Mỡ.

CBSMLHNCGTVKT

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
28 phút trước, 2704 đã nói:

Chị dụ Bum tửng dê chi, Bum dẹo Heaven chửi nè chị Mỡ.

CBSMLHNCGTVKT

 

chị bẩy sún mới lên, hay nói chị giàu to và khoái trai :-?? 

SMKBCBDHSTDSCBT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
13 giờ trước, Grunt đã nói:

chị bẩy sún mới lên, hay nói chị giàu to và khoái trai :-?? 

SMKBCBDHSTDSCBT

Sáng mai kêu bungmo chọc Bum dẹo hé, sao tớ dụ sờ chị Bum tán.

ĐDLMMQTQĐVTMVN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
11 giờ trước, 2704 đã nói:

Sáng mai kêu bungmo chọc Bum dẹo hé, sao tớ dụ sờ chị Bum tán.

ĐDLMMQTQĐVTMVN

Đang dẹo lén mà mỡ quát to, quýnh đít với tát mông vậy nè 

CHTCBHDTHHNBT 

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

Đang dẹo lén mà mỡ quát to, quýnh đít với tát mông vậy nè 

CHTCBHDTHHNBT 

Chị hỏng thèm chọc Bum, Heaven dẹo thì hung hăng nói Bum tửng.

SNBRNTLMMQĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
11 giờ trước, 2704 đã nói:

Chị hỏng thèm chọc Bum, Heaven dẹo thì hung hăng nói Bum tửng.

SNBRNTLMMQĐ

sáng nay bẩy rãnh ngồi trên lầu múa men quá đi 

TGCCBHDTNHD

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
52 phút trước, Grunt đã nói:

sáng nay bẩy rãnh ngồi trên lầu múa men quá đi 

TGCCBHDTNHD

Tối giờ chọc chị Bum hoài, dê tớ nói hỏng dê.

HNMUTNCNTLUO

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
15 giờ trước, 2704 đã nói:

Tối giờ chọc chị Bum hoài, dê tớ nói hỏng dê.

HNMUTNCNTLUO

hồi nãy mới uống thuốc ngủ, chẳng ngủ tức lên uống oresol

CTHDKCBHDTSNHG

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
4 giờ trước, Grunt đã nói:

hồi nãy mới uống thuốc ngủ, chẳng ngủ tức lên uống oresol

CTHDKCBHDTSNHG

Có thấy Heaven dẹo khều chị Bum hôn, dẹo thấy sợ nhe hôn gái.

TNĐNSVĐHTMQT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
28 phút trước, 2704 đã nói:

Có thấy Heaven dẹo khều chị Bum hôn, dẹo thấy sợ nhe hôn gái.

TNĐNSVĐHTMQT

tỷ ngồi đó nói suốt vậy đi hen, tối mỡ quýnh tỷ 

CCDHCBDTHSNLDH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
17 giờ trước, Grunt đã nói:

tỷ ngồi đó nói suốt vậy đi hen, tối mỡ quýnh tỷ 

CCDHCBDTHSNLDH

Cong cớn dữ hén, chị Bum dê thấy Heaven sợ nè, làm dữ hôn

TRBGXTBLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 giờ trước, 2704 đã nói:

Cong cớn dữ hén, chị Bum dê thấy Heaven sợ nè, làm dữ hôn

TRBGXTBLN

tới rước bẩy giàu xụ trễ bẩy làm "nư" 

MGNHCBPBGT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
18 giờ trước, Grunt đã nói:

tới rước bẩy giàu xụ trễ bẩy làm "nư" 

MGNHCBPBGT

Mới giờ ngủ hả chế Bum, phạt bị gái tát

ĐCVLBSTKVT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Vào 5/12/2019 vào 07:56 , 2704 đã nói:

Mới giờ ngủ hả chế Bum, phạt bị gái tát

ĐCVLBSTKVT

đêm chị về lôi bẩy sún tra khảo với táng :o 

NNHTCBGHDTN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
5 giờ trước, Grunt đã nói:

đêm chị về lôi bẩy sún tra khảo với táng :o 

NNHTCBGHDTN

Nói nữa Heaven tức chị Bum ghê, hung dữ thì ngu

NĐCMHMBGCC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
6 giờ trước, 2704 đã nói:

Nói nữa Heaven tức chị Bum ghê, hung dữ thì ngu

NĐCMHMBGCC

ngó đùi chị mỡ hen, mỡ bắt giam cho chừa ;))

TGCCBHDTDHNC

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
35 phút trước, Grunt đã nói:

ngó đùi chị mỡ hen, mỡ bắt giam cho chừa ;))

TGCCBHDTDHNC

Thấy Grunt chọc, chế Bum hỏng dê tớ, dụ Heaven nói chuyện

NKKGHTLMMQT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×