Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

Kimyoungsix    140
3 hours ago, 2704 said:

Thấy Grunt chọc, chế Bum hỏng dê tớ, dụ Heaven nói chuyện

NKKGHTLMMQT

Nói khơi khơi, Grunt hết tiêu luôn mặt mày ... quá trúng !!! ;)) 

GVBNNTLVĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
po28.6    88
1 giờ trước, Kimyoungsix đã nói:

Nói khơi khơi, Grunt hết tiêu luôn mặt mày ... quá trúng !!! ;)) 

GVBNNTLVĐ

Giáo viên bé nhõng nhẽo thiệt là vơ đét =))

XXXXXXXXXXXXX

Edited by po28.6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    140
On 12/6/2019 at 1:56 PM, po28.6 said:

Giáo viên bé nhõng nhẽo thiệt là vơ đét =))

XXXXXXXXXXXXX

Xa Xa....Xin Xách Xao Xuyến ...Xách Xí Xọn ..Xách Xấu Xí ... Xạo!!! ;))

YYYYT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 giờ trước, Kimyoungsix đã nói:

Xa Xa....Xin Xách Xao Xuyến ...Xách Xí Xọn ..Xách Xấu Xí ... Xạo!!! ;))

YYYYT

yến yếu yêu yên teo ;)) 

LLLLLT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
16 phút trước, Grunt đã nói:

yến yếu yêu yên teo ;)) 

LLLLLT

Lão lén lút luồn lách trốn.

NĐCMĐBTCGNK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 phút trước, 2704 đã nói:

Lão lén lút luồn lách trốn.

NĐCMĐBTCGNK

ngồi đùi chị mỡ đê, bẩy trùm chỉ ghét nữa kìa 

BBBBBT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
Bây giờ, Grunt đã nói:

ngồi đùi chị mỡ đê, bẩy trùm chỉ ghét nữa kìa 

BBBBBT

Bum bánh bèo bê bối thiệt

BHBQĐCTV

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 phút trước, 2704 đã nói:

Bum bánh bèo bê bối thiệt

BHBQĐCTV

bẩy hờn bẩy quào đít chút thấy vui ;))

CCCCCCT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
4 phút trước, Grunt đã nói:

bẩy hờn bẩy quào đít chút thấy vui ;))

CCCCCCT

Chị cong cớn chửi chẳng chừa tui

MSTCGKMLVR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Bây giờ, 2704 đã nói:

Chị cong cớn chửi chẳng chừa tui

MSTCGKMLVR

mới sáng tỷ chọc gái kìa, mỡ lôi về rồi :L: 

TTTTTL 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

mới sáng tỷ chọc gái kìa, mỡ lôi về rồi :L: 

TTTTTL 

Tui thất tình tống tiền Lão

BTĐMMMĐCM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
45 phút trước, 2704 đã nói:

Tui thất tình tống tiền Lão

BTĐMMMĐCM

bẩy thấy đùi mỡ mê mẩn đó chị mỡ 

CHDNHCCCNTNT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
29 phút trước, Grunt đã nói:

bẩy thấy đùi mỡ mê mẩn đó chị mỡ 

CHDNHCCCNTNT

Chị hỏng dám nói Heaven chọc chị chửi, người ta nói thế

ĐCVLBLSDĐNĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
28 phút trước, 2704 đã nói:

Chị hỏng dám nói Heaven chọc chị chửi, người ta nói thế

ĐCVLBLSDĐNĐ

đêm cuối vô làng, bẩy lén sờ - dụ được nhỏ đó ;))

TGDTSDDCBDNHST

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
17 phút trước, Grunt đã nói:

đêm cuối vô làng, bẩy lén sờ - dụ được nhỏ đó ;))

TGDTSDDCBDNHST

Tối giờ dụ tới sờ dai dẳng, chế Bum dê nên Heaven sợ thiệt

SKKQMNPNVKLĐG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 phút trước, 2704 đã nói:

Tối giờ dụ tới sờ dai dẳng, chế Bum dê nên Heaven sợ thiệt

SKKQMNPNVKLĐG

sao không khoái qua mỡ nữa, phải nói vợ không lên đó, ghét :-? 

HGCMDHHHCBĐHTD

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
5 phút trước, Grunt đã nói:

sao không khoái qua mỡ nữa, phải nói vợ không lên đó, ghét :-? 

HGCMDHHHCBĐHTD

Heaven ghét chị Mỡ dê, Heaven hả hê coi bóng đá hóng trai dê

KCNCXTKTNĐLG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
4 phút trước, 2704 đã nói:

Heaven ghét chị Mỡ dê, Heaven hả hê coi bóng đá hóng trai dê

KCNCXTKTNĐLG

không có nghen, chị xạo thiệt, không thích nổi điên lên giận :o 

CLCLCHDCBNTNTL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
14 phút trước, Grunt đã nói:

không có nghen, chị xạo thiệt, không thích nổi điên lên giận :o 

CLCLCHDCBNTNTL

Có lần chị lén cười Heaven dê chỉ, Bum nói thế nhắn tin liền.

SMTĐHMĐMNMMG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
14 phút trước, 2704 đã nói:

Có lần chị lén cười Heaven dê chỉ, Bum nói thế nhắn tin liền.

SMTĐHMĐMNMMG

sao mà tỷ đánh heaven miết đó, mình nhỏ mà mắng ghê :cray: 

CTCLRCNCBDTHNDH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
5 giờ trước, Grunt đã nói:

sao mà tỷ đánh heaven miết đó, mình nhỏ mà mắng ghê :cray: 

CTCLRCNCBDTHNDH

Chia tay chị lâu rồi, chị nói chế Bum dữ thiệt, hỏng nói dóc Heaven

NMGQĐGMDTTĐTT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 phút trước, 2704 đã nói:

Chia tay chị lâu rồi, chị nói chế Bum dữ thiệt, hỏng nói dóc Heaven

NMGQĐGMDTTĐTT

nhớ mỡ ghê quá đi, gái mỡ dễ thương, thấy đẹp tuyệt trần 

NLDHCCNCBLMDHC

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
26 phút trước, Grunt đã nói:

nhớ mỡ ghê quá đi, gái mỡ dễ thương, thấy đẹp tuyệt trần 

NLDHCCNCBLMDHC

Nhiều lúc dụ Heaven chơi chán, nàng chọc Bum lùn mà dê Heaven chi

MNTQTYBNTNLVR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
16 giờ trước, 2704 đã nói:

Nhiều lúc dụ Heaven chơi chán, nàng chọc Bum lùn mà dê Heaven chi

MNTQTYBNTNLVR

mỡ nói tối qua tỷ iếm bẩy nè "tiêu" nhen, la vợ  riết 

CTCTCBDTHCDNG

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

mỡ nói tối qua tỷ iếm bẩy nè "tiêu" nhen, la vợ  riết 

CTCTCBDTHCDNG

Cuối tuần chọc tý chế bungmo, dê tớ hoài, chế dụ ngọt ghê.

SGKLGHCNMĐNVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×