Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

Grunt    281
7 giờ trước, 2704 đã nói:

Cuối tuần chọc tý chế bungmo, dê tớ hoài, chế dụ ngọt ghê.

SGKLGHCNMĐNVN

sáng gặp khích lão gồng hai chuột nè, mỡ đến nói vẫn nhỏ ;))

CGDKDCBDHTCLNH

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
16 phút trước, Grunt đã nói:

sáng gặp khích lão gồng hai chuột nè, mỡ đến nói vẫn nhỏ ;))

CGDKDCBDHTCLNH

Có Grunt dẹo khều dụ chế Bum, dẹo hoài thiệt chán lắm nhe Heaven

ĂNXLBNQCCBNT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
12 giờ trước, 2704 đã nói:

Có Grunt dẹo khều dụ chế Bum, dẹo hoài thiệt chán lắm nhe Heaven

ĂNXLBNQCCBNT

ăn nhiều xinh lắm, bẩy nói quá chừng, cưng bungmo nhất trần ;))

DLMHCBTCHDBLK

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

ăn nhiều xinh lắm, bẩy nói quá chừng, cưng bungmo nhất trần ;))

DLMHCBTCHDBLK

Dụ Lão mời Heaven cafe bị tớ chửi, Heaven dẹo buồn liền khóc

HNKNRNĐTTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 giờ trước, 2704 đã nói:

Dụ Lão mời Heaven cafe bị tớ chửi, Heaven dẹo buồn liền khóc

HNKNRNĐTTH

hồi nãy khoe nhiều ruộng nhiều đất thích tỷ hơm ;)) 

CCDTTCCBHLTDN

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
57 phút trước, Grunt đã nói:

hồi nãy khoe nhiều ruộng nhiều đất thích tỷ hơm ;)) 

CCDTTCCBHLTDN

 

Chọc chị dẹo tửng, tỷ chửi chế Bum ha, làm tớ dính nè

ĐCGKCQKSGH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 phút trước, 2704 đã nói:

Chọc chị dẹo tửng, tỷ chửi chế Bum ha, làm tớ dính nè

ĐCGKCQKSGH

đêm chị gặp khách chị quydnh khách sắp gãy hông :o 

TGGCBDMRTRĐS

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
8 phút trước, Grunt đã nói:

đêm chị gặp khách chị quydnh khách sắp gãy hông :o 

TGGCBDMRTRĐS

Tối giờ Grunt chờ Bum dê mà rồi trốn rúc đây sao

MBNTKMNCUMLCTĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 phút trước, 2704 đã nói:

Tối giờ Grunt chờ Bum dê mà rồi trốn rúc đây sao

MBNTKMNCUMLCTĐ

muốn bắt nhốt tỷ khỏi mắng nhưng chị út mỡ la, chắc tiêu đời 

CHCBDTHDTMLLHT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
23 phút trước, Grunt đã nói:

muốn bắt nhốt tỷ khỏi mắng nhưng chị út mỡ la, chắc tiêu đời 

CHCBDTHDTMLLHT

Cafe hôn chế , Bum dẹo thế hỏng dòm tớ, mặt lạnh lùng hả trời

NCBNGVNTXTTQN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Vào 12/10/2019 vào 15:12 , 2704 đã nói:

Cafe hôn chế , Bum dẹo thế hỏng dòm tớ, mặt lạnh lùng hả trời

NCBNGVNTXTTQN

nhìn chị bẩy ngó gái và nói tỷ xạo trùm, thích quá nhen :- 

NDGCTDCBDHSNLNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
15 phút trước, Grunt đã nói:

nhìn chị bẩy ngó gái và nói tỷ xạo trùm, thích quá nhen :- 

NDGCTDCBDHSNLNH

Ngồi dòm gái chi, tớ dụ chế Bum dê Heaven sún nè, lạ ngó hoài

MTLNĐCMHNTĐKRN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 giờ trước, 2704 đã nói:

Ngồi dòm gái chi, tớ dụ chế Bum dê Heaven sún nè, lạ ngó hoài

MTLNĐCMHNTĐKRN

mỡ thấy la nữa đó, chị mỡ hay nhăn tỷ điệu khoái rờ nọng :o 

KTCHDTCBNHDTSHN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139
18 minutes ago, Grunt said:

mỡ thấy la nữa đó, chị mỡ hay nhăn tỷ điệu khoái rờ nọng :o 

KTCHDTCBNHDTSHN

Không thích cho Heaven dzịnh thiếu... chị Bẩy nói: Heaven dzịnh thiếu  sao Heaven nhớ :laugh: 

XSQTL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
22 phút trước, Grunt đã nói:

mỡ thấy la nữa đó, chị mỡ hay nhăn tỷ điệu khoái rờ nọng :o 

KTCHDTCBNHDTSHN

Không thích cho Heaven dê thì chị Bum nói, Heaven dê thế sợ hoài nhe

HNKRMQTQĐL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
13 giờ trước, 2704 đã nói:

Không thích cho Heaven dê thì chị Bum nói, Heaven dê thế sợ hoài nhe

HNKRMQTQĐL

hỏng nói khoái rờ mỡ quá trời, quào được luôn :- 

NHTDNCBCTCCH

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
6 giờ trước, Grunt đã nói:

hỏng nói khoái rờ mỡ quá trời, quào được luôn :- 

NHTDNCBCTCCH

Nghe Heaven tán dóc nè chế Bum, chế thấy cong cớn hôn

CNRĐĂLMMBHKCĐN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
3 giờ trước, 2704 đã nói:

Nghe Heaven tán dóc nè chế Bum, chế thấy cong cớn hôn

CNRĐĂLMMBHKCĐN

chị nói rằng, để ăn lại mỡ, mình bẩy hầu không có được nhen :-??

CBĐNHPTHĐNN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
2 giờ trước, Grunt đã nói:

chị nói rằng, để ăn lại mỡ, mình bẩy hầu không có được nhen :-??

CBĐNHPTHĐNN

Chế Bum định nuôi Heaven phát tướng Heaven đi nước ngoài.

SNTKĐTMMĐMACQ

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
13 giờ trước, 2704 đã nói:

Chế Bum định nuôi Heaven phát tướng Heaven đi nước ngoài.

SNTKĐTMMĐMACQ

sáng ngày tỷ kêu "đại  tỷ mỡ" muốn điều một anh chạy qua ;))

GTDGCBHTĐTNTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

sáng ngày tỷ kêu "đại  tỷ mỡ" muốn điều một anh chạy qua ;))

GTDGCBHTĐTNTH

Giờ tớ dê Grunt chút, Bum hỏng thèm đụng tớ nè, tớ hờn

MLBSNVQLVHHH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 giờ trước, 2704 đã nói:

Giờ tớ dê Grunt chút, Bum hỏng thèm đụng tớ nè, tớ hờn

MLBSNVQLVHHH

mỡ la bẩy sún nữa và quýnh luôn vì hoạnh hoẹ heaven :- 

CCMXĐCBCVCTT

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
2 giờ trước, Grunt đã nói:

mỡ la bẩy sún nữa và quýnh luôn vì hoạnh hoẹ heaven :- 

CCMXĐCBCVCTT

Chút chị Mỡ xuống đánh chế Bum, chắc vì chế tửng tửng.

CBLBTQTCCĐKBSK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139
5 hours ago, 2704 said:

Chút chị Mỡ xuống đánh chế Bum, chắc vì chế tửng tửng.

CBLBTQTCCĐKBSK

Chị Bẩy làm bánh tráng quấn thịt cóc.. còn  đưa  khách Bẩy sang... kỳ!!! ;))

HNEAQ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gia.Linh    1,638
21 minutes ago, Kimyoungsix said:

 

HNEAQ

Hôm Nay Em Ấm Quá!   :laugh:

—🍁🍁🎄———————🍁🍁🍁

Đ3LCMVL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×