Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

Grunt    281
Bây giờ, 2704 đã nói:

Thấy heaven ghê chưa, nhằn bum hoài chi bum hỏng thích luôn nè

BTCLCĐBTKTGNC

bẩy thích cô lan cô đào, bẩy thêm khoái thái giám nữa. chèn!!!

CBDHHDTNHHNLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
9 phút trước, Grunt đã nói:

bẩy thích cô lan cô đào, bẩy thêm khoái thái giám nữa. chèn!!!

CBDHHDTNHHNLN

Chế bum dê heaven ha, dê thì nói, heaven hôi  nhiều lắm nghen

ĂBNSNCBLSKVT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
31 phút trước, 2704 đã nói:

Chế bum dê heaven ha, dê thì nói, heaven hôi  nhiều lắm nghen

ĂBNSNCBLSKVT

ẵm bungmo nựng suốt nè, cưng bungmo lắm, sờ - khều vui thiệt 

HTGNBCBHTGDL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
2 phút trước, Grunt đã nói:

ẵm bungmo nựng suốt nè, cưng bungmo lắm, sờ - khều vui thiệt 

HTGNBCBHTGDL

Heaven thiệt ghê, nhằn bum chi bum hận, thấy ghét dữ lắm.

LNPDNTĐCĐPCĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
27 phút trước, 2704 đã nói:

Heaven thiệt ghê, nhằn bum chi bum hận, thấy ghét dữ lắm.

LNPDNTĐCĐPCĐ

lão nói phải dê ngó thấy đùi cô đào phía chị đó 

THDCBHTLNHLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
36 phút trước, Grunt đã nói:

lão nói phải dê ngó thấy đùi cô đào phía chị đó 

THDCBHTLNHLN

Thấy hung dữ chưa, bum hỏng thèm luôn nè heaven, lỗ nữa

MNQVTCBĐĐTHTCNT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
40 phút trước, 2704 đã nói:

Thấy hung dữ chưa, bum hỏng thèm luôn nè heaven, lỗ nữa

MNQVTCBĐĐTHTCNT

mắc nói quá vậy tời, chị bẩy đòi đánh tay heaven, tỷ cà nanh thế :- 

TCBCNCTTKKNTGT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
7 giờ trước, Grunt đã nói:

mắc nói quá vậy tời, chị bẩy đòi đánh tay heaven, tỷ cà nanh thế :- 

TCBCNCTTKKNTGT

Thương chế bum chi, nói chế tửng tửng khìn khìn như thế grunt tức.

TGMQTQĐSNKCĂS

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139
8 hours ago, 2704 said:

Thương chế bum chi, nói chế tửng tửng khìn khìn như thế grunt tức.

TGMQTQĐSNKCĂS

Thương gì mà Quét trọc quét độc san nhẵn Không cho ăn sáng... :laugh:

TNTTCĐTNI

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 giờ trước, Kimyoungsix đã nói:

Thương gì mà Quét trọc quét độc san nhẵn Không cho ăn sáng... :laugh:

TNTTCĐTNI

ta nay tương tư cô đào Tèo nên im ;)) (bồ tèo đó lão) 

CHCLCCBNH

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
15 phút trước, Grunt đã nói:

ta nay tương tư cô đào Tèo nên im ;)) (bồ tèo đó lão) 

CHCLCCBNH

 

Có heaven chắc lão chửi chế bum nữa hen

TCCGVNMĐUCC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
13 phút trước, 2704 đã nói:

Có heaven chắc lão chửi chế bum nữa hen

TCCGVNMĐUCC

thấy các cô gái, vui, nhào mò đùi, uống chục chai :o 

CBBTNDTHNHM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
31 phút trước, Grunt đã nói:

thấy các cô gái, vui, nhào mò đùi, uống chục chai :o 

CBBTNDTHNHM

Chế bum biến thái nhắm dê tớ hỏng nổi hầm miết.

MKTHVNBHTMN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
7 phút trước, 2704 đã nói:

Chế bum biến thái nhắm dê tớ hỏng nổi hầm miết.

MKTHVNBHTMN

mò kím thấy hai vai nên bẩy hắc tặc mê người ;)) 

HTCBTHDGBN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

mò kím thấy hai vai nên bẩy hắc tặc mê người ;)) 

HTCBTHDGBN

Hỏng thương chế bum, thề hông dẹo gái, bum nói

LRMĂBCCĐKT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
11 phút trước, 2704 đã nói:

Hỏng thương chế bum, thề hông dẹo gái, bum nói

LRMĂBCCĐKT

lão rung mận ăn, bẩy chửi cho đi, khó thiệt :| 

HCBHGDTHNHNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
7 giờ trước, Grunt đã nói:

lão rung mận ăn, bẩy chửi cho đi, khó thiệt :| 

HCBHGDTHNHNH

Hổm chế bum hun gái, dê thế heaven nổi hung nhằn hoài.

RCBGYQTĂGCTĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Bây giờ, 2704 đã nói:

Hổm chế bum hun gái, dê thế heaven nổi hung nhằn hoài.

RCBGYQTĂGCTĐ

ra chợ, bẩy giàu y quan to, ăn gì cả thau đùi :o 

ĐGĐTTDCBHTGDC

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
17 phút trước, Grunt đã nói:

ra chợ, bẩy giàu y quan to, ăn gì cả thau đùi :o 

ĐGĐTTDCBHTGDC

Đang giận đang tức tối do chế bum hỏng thích grunt dê chỉ.

STNCBĐBTVT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 phút trước, 2704 đã nói:

Đang giận đang tức tối do chế bum hỏng thích grunt dê chỉ.

STNCBĐBTVT

sợ tỷ nghen, chị bẩy đi bờ tre với trai ;))

CLDHTHCBNDHSCL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
17 phút trước, Grunt đã nói:

sợ tỷ nghen, chị bẩy đi bờ tre với trai ;))

CLDHTHCBNDHSCL

Có lần dòm heaven thấy heaven chửi bum ngó dụ hoài sợ chết luôn

KLMTPCGĐĂHSC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 phút trước, 2704 đã nói:

Có lần dòm heaven thấy heaven chửi bum ngó dụ hoài sợ chết luôn

KLMTPCGĐĂHSC

khều lộn mông tỷ phải cho gặm đùi, ăn hết sáu cái :o

GGDTSCBLTSGN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
7 phút trước, Grunt đã nói:

khều lộn mông tỷ phải cho gặm đùi, ăn hết sáu cái :o

GGDTSCBLTSGN

Gái grunt dẹo thấy sợ, chế bum lấy tay sờ ghẹo nữa.

MPDCGĐCTSMLBQV

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 phút trước, 2704 đã nói:

Gái grunt dẹo thấy sợ, chế bum lấy tay sờ ghẹo nữa.

MPDCGĐCTSMLBQV

mỡ phóng dao chém gái, đuổi chém tới sau mùng luôn, bẩy quỳ vái 

CHDBSCBDSDTGTGD

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
7 phút trước, Grunt đã nói:

mỡ phóng dao chém gái, đuổi chém tới sau mùng luôn, bẩy quỳ vái 

CHDBSCBDSDTGTGD

Chắc heaven dê bum sợ, chế bum dẹo sao dám, thấy grunt tưởng grunt dê.

BNQTQDĐNCBĐB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×