Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

Grunt    281
5 phút trước, 2704 đã nói:

Chắc heaven dê bum sợ, chế bum dẹo sao dám, thấy grunt tưởng grunt dê.

BNQTQDĐNCBĐB

bẩy ngầu quăng tiền qua, dụ đánh người còn bán đi. bậy !!

HDCBDHTSCDTCM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
4 giờ trước, Grunt đã nói:

bẩy ngầu quăng tiền qua, dụ đánh người còn bán đi. bậy !!

HDCBDHTSCDTCM

Heaven dẹo chê bum dẹo hôi, tại sao chế dụ tắm cho mình

TNTĐCĐBLGCKLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
6 giờ trước, 2704 đã nói:

Heaven dẹo chê bum dẹo hôi, tại sao chế dụ tắm cho mình

TNTĐCĐBLGCKLN

tỷ nhào túm đầu cô "đào", bungmo la gặp chị khoái lúc này :o 

LHTNNGCBHTBLGT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
52 phút trước, Grunt đã nói:

tỷ nhào túm đầu cô "đào", bungmo la gặp chị khoái lúc này :o 

LHTNNGCBHTBLGT

Lão hẹn tớ ngồi ngắm gái chửi bum, heaven thấy binh lão gái tức.

SNKCKMGHTKVN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 giờ trước, 2704 đã nói:

Lão hẹn tớ ngồi ngắm gái chửi bum, heaven thấy binh lão gái tức.

SNKCKMGHTKVN

suốt ngày khoái cà khịa, mắc ghét, hỏng thích kiểu vậy nghen

BNDHKKVTCBDTNM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
38 phút trước, Grunt đã nói:

suốt ngày khoái cà khịa, mắc ghét, hỏng thích kiểu vậy nghen

BNDHKKVTCBDTNM

Bum này dê heaven khều khều vô tay, chế bum dê thấy nổi mụn

LNCVBLTKTCCN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 phút trước, 2704 đã nói:

Bum này dê heaven khều khều vô tay, chế bum dê thấy nổi mụn

LNCVBLTKTCCN

lão nói chị vì bungmo lén trộm kí tiền cho cô nàng :o 

GTCBGTHVMKCB

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
13 phút trước, Grunt đã nói:

lão nói chị vì bungmo lén trộm kí tiền cho cô nàng :o 

GTCBGTHVMKCB

Giờ tội chế bum ghê, thấy heaven vô mánh không cần bum

ĐLBTSSĐBRN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 giờ trước, 2704 đã nói:

Giờ tội chế bum ghê, thấy heaven vô mánh không cần bum

ĐLBTSSĐBRN

đào lùn bẩy thích sờ soạn đùi, bụng, rún nữa ;))

TVTNTCBHRKLTLL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

đào lùn bẩy thích sờ soạn đùi, bụng, rún nữa ;))

TVTNTCBHRKLTLL

Tớ vô tình nói thương chế bum, heaven rên kêu lại tát liền luôn.

CKNSTBUTKTGQH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
19 phút trước, 2704 đã nói:

Tớ vô tình nói thương chế bum, heaven rên kêu lại tát liền luôn.

CKNSTBUTKTGQH

chị khoái nổi sùng thế bẩy ú, tỷ khoái thế gái quýnh hen :- 

CHDTSCBDHCBLNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
16 phút trước, Grunt đã nói:

chị khoái nổi sùng thế bẩy ú, tỷ khoái thế gái quýnh hen :- 

CHDTSCBDHCBLNH

Chị hóng dòm thấy sợ, chế bum dê heaven chi buồn lén nói hoài

CTĐVDTKTNCVMNN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
21 phút trước, 2704 đã nói:

Chị hóng dòm thấy sợ, chế bum dê heaven chi buồn lén nói hoài

CTĐVDTKTNCVMNN

chiều tỷ định về dụ trai khoái tỷ, nhớ cô vợ mắng nên ngưng 

CBBSTDHSCHDTCB

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
18 giờ trước, Grunt đã nói:

chiều tỷ định về dụ trai khoái tỷ, nhớ cô vợ mắng nên ngưng 

CBBSTDHSCHDTCB

Chế bum bán súng tính dê heaven, sao chị hung dữ tính chửi bum.

CAĂLXBNKTĐGN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
36 phút trước, 2704 đã nói:

Chế bum bán súng tính dê heaven, sao chị hung dữ tính chửi bum.

CAĂLXBNKTĐGN

có ai ăn lẩu xá bấu này không, tỷ đến gọi nha 8->

XTCBCNCTHCTMLH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

có ai ăn lẩu xá bấu này không, tỷ đến gọi nha 8->

XTCBCNCTHCTMLH

Xuống tìm chế bum chi nữa, chế thề hỏng có thèm mày luôn heaven.

KNTNLHCCCMLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 giờ trước, 2704 đã nói:

Xuống tìm chế bum chi nữa, chế thề hỏng có thèm mày luôn heaven.

KNTNLHCCCMLN

khó như tỷ, nói lầy hoài chửi cho chừa, mệt lên nữa 

CDCCBMLĐMNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
6 phút trước, Grunt đã nói:

khó như tỷ, nói lầy hoài chửi cho chừa, mệt lên nữa 

CDCCBMLĐMNH

Chế dữ, cộc cằn: bà mẹ láo đánh mày nhe heaven.

HTRĐMNCPTKCT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
27 phút trước, 2704 đã nói:

Chế dữ, cộc cằn: bà mẹ láo đánh mày nhe heaven.

HTRĐMNCPTKCT

hồi tối, rượt đánh mỡ nè, chị phải trèo khỏi cổng trốn 

GMHDCCBĐTHKT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
34 phút trước, Grunt đã nói:

hồi tối, rượt đánh mỡ nè, chị phải trèo khỏi cổng trốn 

GMHDCCBĐTHKT

Gái mà hung dữ chửi chế bum, đếch thèm heaven ko thích.

NSCBRCBCXNTN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
30 phút trước, 2704 đã nói:

Gái mà hung dữ chửi chế bum, đếch thèm heaven ko thích.

NSCBRCBCXNTN

nhây suốt, chị bẩy rượt chạy bỏ của, xong nhào táng nữa 

GTCBTNĐCHGTN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
49 phút trước, Grunt đã nói:

nhây suốt, chị bẩy rượt chạy bỏ của, xong nhào táng nữa 

GTCBTNĐCHGTN

Grunt thấy chế bum tối ngày đi chơi hẹn gái, tức nhe.

BNRNGGTLNCQĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
4 phút trước, 2704 đã nói:

Grunt thấy chế bum tối ngày đi chơi hẹn gái, tức nhe.

BNRNGGTLNCQĐ

bẩy nhiều râu ngồi gãi gãi, tóc loe ngoe chục, quái đảng

CVDHCBDHSNTNHD 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
8 phút trước, Grunt đã nói:

bẩy nhiều râu ngồi gãi gãi, tóc loe ngoe chục, quái đảng

CVDHCBDHSNTNHD 

Cố vờ dụ heaven, chế bum dụ heaven sáng nay tới nhà hàng dê.

TĐNHTGRHNN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
1 phút trước, 2704 đã nói:

Cố vờ dụ heaven, chế bum dụ heaven sáng nay tới nhà hàng dê.

TĐNHTGRHNN

tỷ đá ngang hông trái gãy rồi, hận ngàn năm 

GCGCCBNĐVĐHL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×