Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

Kimyoungsix    139
3 hours ago, Grunt said:

tỷ đá ngang hông trái gãy rồi, hận ngàn năm 

GCGCCBNĐVĐHL

Gãy Chân Gãy Cẳng.. Cáo Buộc Người Đụng và Đi Hỏi Lão... ;)) 

ĐPNĐMNQN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
11 phút trước, Kimyoungsix đã nói:

Gãy Chân Gãy Cẳng.. Cáo Buộc Người Đụng và Đi Hỏi Lão... ;)) 

ĐPNĐMNQN

Đề phòng người đẹp mắc nợ quá nè.

TNTLGCVVN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
6 giờ trước, 2704 đã nói:

Đề phòng người đẹp mắc nợ quá nè.

TNTLGCVVN

tỷ này tội lớn ghê, chửi vô vàn người :o 

NLTTCBGGTNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
3 phút trước, Grunt đã nói:

tỷ này tội lớn ghê, chửi vô vàn người :o 

NLTTCBGGTNH

Nay lão thất tình, chửi bum ghê gớm tội nghiệp hén

KĐTBCMTLMC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
37 phút trước, 2704 đã nói:

Nay lão thất tình, chửi bum ghê gớm tội nghiệp hén

KĐTBCMTLMC

khoái đánh chị bẩy cô mỡ thích lắm, mỡ cười

THCBCCKHDVTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
5 giờ trước, Grunt đã nói:

khoái đánh chị bẩy cô mỡ thích lắm, mỡ cười

THCBCCKHDVTH

Thấy heaven chửi bum cong cớn ko, heaven dữ vỗ tay ha

MĐSCRLVNCLST

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
43 phút trước, 2704 đã nói:

Thấy heaven chửi bum cong cớn ko, heaven dữ vỗ tay ha

MĐSCRLVNCLST

Muốn đi sợ chị rầy la vì nay chị là sư tử 

CTHCBHDGCVN 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
3 phút trước, Grunt đã nói:

Muốn đi sợ chị rầy la vì nay chị là sư tử 

CTHCBHDGCVN 

Chị thấy heaven chửi bungmo hung dữ ghê chưa, về nhe.

SBNQVTSNĂVN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
5 giờ trước, 2704 đã nói:

Chị thấy heaven chửi bungmo hung dữ ghê chưa, về nhe.

SBNQVTSNĂVN

sợ bẩy nhiều quá vậy trời, sợ nên ăn vụn nè 

SCBNNTCBHTLL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
10 giờ trước, Grunt đã nói:

sợ bẩy nhiều quá vậy trời, sợ nên ăn vụn nè 

SCBNNTCBHTLL

Sao chế bum ngựa ngựa thế, chế bỏ heaven tửng liền luôn

CBSTQDĐĂTHSNTV

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
14 giờ trước, 2704 đã nói:

Sao chế bum ngựa ngựa thế, chế bỏ heaven tửng liền luôn

CBSTQDĐĂTHSNTV

chị bẩy sang thế, qua dẫn đi ăn tiệc hàn sang nhật, thú vị 

DDGĐCBDCMTBCKK

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
3 giờ trước, Grunt đã nói:

chị bẩy sang thế, qua dẫn đi ăn tiệc hàn sang nhật, thú vị 

DDGĐCBDCMTBCKK

Dụ dỗ gái đi chơi, bum dụ chế mỡ thế bum có khìn ko

MNBMRBQSCBHMĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
7 giờ trước, 2704 đã nói:

Dụ dỗ gái đi chơi, bum dụ chế mỡ thế bum có khìn ko

MNBMRBQSCBHMĐ

mỡ nói bung mo rầy bẩy quài sao chị bẩy hại mình đó 

CLCBTGTCMHTLNK

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
38 phút trước, Grunt đã nói:

mỡ nói bung mo rầy bẩy quài sao chị bẩy hại mình đó 

CLCBTGTCMHTLNK

Chị lén chế bum tán gái, tán chế mỡ heaven thấy liền nổi khìn.

MXCMKVSĐBRT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
8 phút trước, 2704 đã nói:

Chị lén chế bum tán gái, tán chế mỡ heaven thấy liền nổi khìn.

MXCMKVSĐBRT

muốn xin chị miếng khô với sò điệp :( bẩy rất "trùm"

CTHCBTNNĐCCCH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
2 giờ trước, Grunt đã nói:

muốn xin chị miếng khô với sò điệp :( bẩy rất "trùm"

CTHCBTNNĐCCCH

Chị thấy heaven chửi bum tan nát nè, đừng cà chớn chứ heaven.

ĐBQTMKCTĂTNMG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 giờ trước, 2704 đã nói:

Chị thấy heaven chửi bum tan nát nè, đừng cà chớn chứ heaven.

ĐBQTMKCTĂTNMG

đem bẩy qua trung mừng khoái cười, tỷ ăn trung nể mới ghê

CGTCBLLBĐTHNGT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
5 giờ trước, Grunt đã nói:

đem bẩy qua trung mừng khoái cười, tỷ ăn trung nể mới ghê

CGTCBLLBĐTHNGT

Chị grunt thấy chế bum lén lút bò đi, thấy hết nên giận thiệt.

NCGKMĂĐLMVR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
11 giờ trước, 2704 đã nói:

Chị grunt thấy chế bum lén lút bò đi, thấy hết nên giận thiệt.

NCGKMĂĐLMVR

nhớ cô gái không muốn ăn đó, lão mắng vì rãnh 

CCLHCBNGCCDTL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
11 giờ trước, Grunt đã nói:

nhớ cô gái không muốn ăn đó, lão mắng vì rãnh 

CCLHCBNGCCDTL

Có chuyện là hẹn chửi bum nữa, giận chế chi dữ thiệt luôn.

MĐCGNTMBNQNV

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139
2 hours ago, 2704 said:

Có chuyện là hẹn chửi bum nữa, giận chế chi dữ thiệt luôn.

MĐCGNTMBNQNV

Mà Đợi Chờ Gái Như Thế... Mỗi Bẩy Nhắn  Qua Như vậy...:huh:

GSVVMKNHVHB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
15 giờ trước, Kimyoungsix đã nói:

Mà Đợi Chờ Gái Như Thế... Mỗi Bẩy Nhắn  Qua Như vậy...:huh:

GSVVMKNHVHB

giăng sầu vời vợi, mộng khều nơi hư vô hết buổi ;)) 

LKLNNNGMMMM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
1 giờ trước, Grunt đã nói:

giăng sầu vời vợi, mộng khều nơi hư vô hết buổi ;)) 

LKLNNNGMMMM

Lão khều lén, nàng ngẩn ngơ giờ mê mẩn mê man.

CBĐĂCSMĐCS

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 giờ trước, 2704 đã nói:

Lão khều lén, nàng ngẩn ngơ giờ mê mẩn mê man.

CBĐĂCSMĐCS

 

chẳng bằng đi ăn cười suốt mò đùi chị sướng ;)) 

TGHNCBKRCNNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
32 phút trước, Grunt đã nói:

chẳng bằng đi ăn cười suốt mò đùi chị sướng ;)) 

TGHNCBKRCNNH

Thấy ghê hổm nay chế bum kêu rầu, chế nổi nóng heaven

KBBĐGHRGCĐTN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×