Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Trò chơi: Nói ít hiểu nhiều

Recommended Posts

Grunt    281
1 giờ trước, 2704 đã nói:

Thấy ghê hổm nay chế bum kêu rầu, chế nổi nóng heaven

KBBĐGHRGCĐTN

khều bẩy, bẩy đánh gãy hai răng, gãy chân,  chọi tím nách 

THDGSTCBHDNCML

 

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
12 giờ trước, Grunt đã nói:

khều bẩy, bẩy đánh gãy hai răng, gãy chân,  chọi tím nách 

THDGSTCBHDNCML

 

Tớ hung dữ grunt sợ, thấy chế bum hung dữ nói chết mê liền.

ĐBKTMRBMĐBKDĂ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
2 giờ trước, 2704 đã nói:

Tớ hung dữ grunt sợ, thấy chế bum hung dữ nói chết mê liền.

ĐBKTMRBMĐBKDĂ

đâu bằng khoái tỷ mỡ rồi bồng mỡ đi bán, kêu dụ ẵm :-

TTTCBHTHTLNHDLH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
7 giờ trước, Grunt đã nói:

đâu bằng khoái tỷ mỡ rồi bồng mỡ đi bán, kêu dụ ẵm :-

TTTCBHTHTLNHDLH

Thất tình tính chửi bum ha, thấy heaven tửng lắm nhe, heaven dữ lắm hả.

MĐSCTNRTGQNG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
48 phút trước, 2704 đã nói:

Thất tình tính chửi bum ha, thấy heaven tửng lắm nhe, heaven dữ lắm hả.

MĐSCTNRTGQNG

mỡ đem súng cho tỷ, nắm râu tỷ giận quá nên ghét

NTHCBDHSNSLNLN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
13 phút trước, Grunt đã nói:

mỡ đem súng cho tỷ, nắm râu tỷ giận quá nên ghét

NTHCBDHSNSLNLN

Nói tớ hổm cho bum dẹo hun, sợ nàng sùng lắm nên lén ngủ.

CĐĂMKBCĐBGBQĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
9 phút trước, 2704 đã nói:

Nói tớ hổm cho bum dẹo hun, sợ nàng sùng lắm nên lén ngủ.

CĐĂMKBCĐBGBQĐ

chiều đi ăn mà không biết chị đói, bẩy gặm bẩy quán đó

MMDHSTCBTGHTDSL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
22 giờ trước, Grunt đã nói:

chiều đi ăn mà không biết chị đói, bẩy gặm bẩy quán đó

MMDHSTCBTGHTDSL

Mê mẩn dữ hôn, sao thấy chế bum tức giận heaven thế, dữ sợ lắm.

KBNTCMNTHKHHQ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
49 phút trước, 2704 đã nói:

Mê mẩn dữ hôn, sao thấy chế bum tức giận heaven thế, dữ sợ lắm.

KBNTCMNTHKHHQ

kêu bẩy nói thiệt cho mỡ nghe, tỷ hỏng khoái hậm hực quá 

CLCBHTCHHCBGT

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
43 phút trước, Grunt đã nói:

kêu bẩy nói thiệt cho mỡ nghe, tỷ hỏng khoái hậm hực quá 

CLCBHTCHHCBGT

Chắc là chế bum hỏng thích chế heaven hén, chế bum ghê thiệt.

NTHLKCTMKCB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
10 giờ trước, 2704 đã nói:

Chắc là chế bum hỏng thích chế heaven hén, chế bum ghê thiệt.

NTHLKCTMKCB

nay tỷ hơi lầy, khoái coi tỷ mỡ kéo-chửi bẩy 

DCBCNGTCHBNLNH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
9 giờ trước, Grunt đã nói:

nay tỷ hơi lầy, khoái coi tỷ mỡ kéo-chửi bẩy 

DCBCNGTCHBNLNH

Dụ chế bum chi nữa, giận tức chế hỏng bênh nữa luôn nè heaven.

NTKMNRTTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
25 phút trước, 2704 đã nói:

Dụ chế bum chi nữa, giận tức chế hỏng bênh nữa luôn nè heaven.

NTKMNRTTH

ngó tỷ khều mông ngó rún thích thú hen 

DDCBHTBNNNLGH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
45 phút trước, Grunt đã nói:

ngó tỷ khều mông ngó rún thích thú hen 

DDCBHTBNNNLGH

Dụ dỗ chế bum hen, thấy bum ngồi ngẩn ngơ làm grunt hờn.

TTTSNCNĐTCQĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139
7 hours ago, 2704 said:

Dụ dỗ chế bum hen, thấy bum ngồi ngẩn ngơ làm grunt hờn.

TTTSNCNĐTCQĐ

Tán tỉnh tính sao!!! Người chờ người đợi ... tình còn qua đêm..??? :laugh:

NMSTSKDDAKTV

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
4 giờ trước, Kimyoungsix đã nói:

Tán tỉnh tính sao!!! Người chờ người đợi ... tình còn qua đêm..??? :laugh:

NMSTSKDDAKTV

Ngày mai sáng thì sao, không dụ dỗ anh không thấy vui.

TDVBĐLNTBKCC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
15 giờ trước, 2704 đã nói:

Ngày mai sáng thì sao, không dụ dỗ anh không thấy vui.

TDVBĐLNTBKCC

tỷ dẹo với bungmo, được lão ngó thấy, bắt khoá chuồng chim 

CLHTCBLNHNHNL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139
3 hours ago, Grunt said:

tỷ dẹo với bungmo, được lão ngó thấy, bắt khoá chuồng chim 

CLHTCBLNHNHNL

Chim ..... :ohmy:Lão hởm thấy.. chỉ biết lấy nồi hầm nửa Heaven nhừ luôn .. ;))

CMMNKĐ

Edited by Kimyoungsix

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
6 giờ trước, Kimyoungsix đã nói:

Chim ..... :ohmy:Lão hởm thấy.. chỉ biết lấy nồi hầm nửa Heaven nhừ luôn .. ;))

CMMNKĐ

Chiều mai mà nắng khỏi đi.

DTRKBCBCBK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
22 giờ trước, 2704 đã nói:

Chiều mai mà nắng khỏi đi.

DTRKBCBCBK

dữ tợn riết kìa ... bẩy chửi bà cả buổi... khinh :mad: 

NCBHHTRNCBL

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
50 phút trước, Grunt đã nói:

dữ tợn riết kìa ... bẩy chửi bà cả buổi... khinh :mad: 

NCBHHTRNCBL

Nãy chế bum hờn heaven tới rồi nói chế bum lùn.

LĐTCCGRDĐCT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
33 phút trước, 2704 đã nói:

Nãy chế bum hờn heaven tới rồi nói chế bum lùn.

LĐTCCGRDĐCT

lùn! đá tới cổ chị, ghét rồi, dẫm đạp chân tỷ 

SHCBTHNLMNGH

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
14 giờ trước, Grunt đã nói:

lùn! đá tới cổ chị, ghét rồi, dẫm đạp chân tỷ 

SHCBTHNLMNGH

Sao hỏng cho bum tới hóng nữa, lão mấy nay ghét heaven.

NMĐCMCVTSTLMB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    281
Vào 12/31/2019 vào 21:47 , 2704 đã nói:

Sao hỏng cho bum tới hóng nữa, lão mấy nay ghét heaven.

NMĐCMCVTSTLMB

năm mới đến chúc mọi chuyện vui trăm sự tốt lành ... mau bầu :|

CMNMHCVVGTN

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    83
14 giờ trước, Grunt đã nói:

năm mới đến chúc mọi chuyện vui trăm sự tốt lành ... mau bầu :|

CMNMHCVVGTN

Chúc mừng năm mới heaven, chúc vui vẻ giống tỷ nhe.

PVVSLMMBBN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×