Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
VuThjeuGia

Sáo Sang Sông

Recommended Posts

VuThjeuGia    0

Ai thấu trời xanh cơn mưa lũ,

Khi những áng mây phủ kín trời,

Khi nắng Hạ buông phủ khắp trốn,

Khi gió nhẹ nhàng tựa mông lug.

Ai khóc vì mưa, vì tình Ấy . . .

Khi Ấy đi xa mãi không về,
Khi nắng Hạ buông tim chảy máu,

Khi gió nhẹ nhàng kéo hồn ta.

Ai nói trời kia không sầu lệ,

Vậy sao trời buồn trời tuôn mưa,

Ai nói trời kia không đau khổ,

Khi nắng Hạ tàn đỏ chiều quê.

Đất đai xanh thẳm bờ ruộng xa,

tình ai chôn mãi bị xóa nhòa,

Mưa kia xối xả mưa đào xuống,

Lộ lên lỗi buồn đã chôn sâu.

Ai bảo gió nhẹ mà thoải mái,

Khi tình theo bước nhẹ làm sao?

Khi dấu chân ai chẳng còn nữa,

Như hồn ai oán khóc thê nương. . .

Bể khổ trời buông dòng năm tháng,

trôi xa với vợi những mong chờ,

Em đã qua cầu về nơi ấy,

Thiệp hồng Anh đón cánh tay run.

Sáo đã sang sông chiêu mưa phủ,

Buồn trôi lành lạnh tấm hồn trinh,

Bởi tiếng ai khóc trời buồn tủi,

Khi Sáo sang sông Anh khóc thầm. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ai thấu trời xanh cơn mưa lũ,

Khi những áng mây phủ kín trời,

Khi nắng Hạ buông phủ khắp trốn,

Khi gió nhẹ nhàng tựa mông lug.

Ai khóc vì mưa, vì tình Ấy . . .

Khi Ấy đi xa mãi không về,
Khi nắng Hạ buông tim chảy máu,

Khi gió nhẹ nhàng kéo hồn ta.

Ai nói trời kia không sầu lệ,

Vậy sao trời buồn trời tuôn mưa,

Ai nói trời kia không đau khổ,

Khi nắng Hạ tàn đỏ chiều quê.

Đất đai xanh thẳm bờ ruộng xa,

tình ai chôn mãi bị xóa nhòa,

Mưa kia xối xả mưa đào xuống,

Lộ lên lỗi buồn đã chôn sâu.

Ai bảo gió nhẹ mà thoải mái,

Khi tình theo bước nhẹ làm sao?

Khi dấu chân ai chẳng còn nữa,

Như hồn ai oán khóc thê nương. . .

Bể khổ trời buông dòng năm tháng,

trôi xa với vợi những mong chờ,

Em đã qua cầu về nơi ấy,

Thiệp hồng Anh đón cánh tay run.

Sáo đã sang sông chiêu mưa phủ,

Buồn trôi lành lạnh tấm hồn trinh,

Bởi tiếng ai khóc trời buồn tủi,

Khi Sáo sang sông Anh khóc thầm . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vũ Thiếu Gia

Edited by dimwit
sửa tựa đề

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×