Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi Thành Viên,

Tạm thời, vấn đề dung lượng của AL đã được giải quyết. Tuy nhiên, để hoạt động ổn định trong tương lai, AL cần giảm bớt dung lượng lưu trữ hình ảnh. Vì thế, nếu các bạn muốn giữ lại hình ảnh của mình đã đăng tải trong Gallery hãy tải về máy tính của mình.

Sau một tháng kể từ ngày ra thông báo này, tất cả hình ảnh trong mục Gallery/Thành Viên AL Sáng Tác sẽ được xóa bỏ. Ban Kỹ Thuật sẽ từ chối giải quyết những yêu cầu liên quan.

Ban Kỹ Thuật

2019.07.11

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
evangeline

Film never dies

Recommended Posts

evangeline    208

captured by Nikon FM2N + 35f2 D

 

14703033366_bf946d4e45.jpg28920006 by Liiintz, on Flickr
 
14725729332_74d5e57789.jpg28920005 by Liiintz, on Flickr
 
14745902303_b3e050d49e.jpg28920003 by Liiintz, on Flickr
 
14539394559_ae4c712b86.jpg28920002 by Liiintz, on Flickr
 
14539374530_5ec502f6db.jpg28930036 by Liiintz, on Flickr
 
14539597857_6eb12c9fbb.jpg28930035 by Liiintz, on Flickr
 
14703046856_56c5c3b444.jpg28930029 by Liiintz, on Flickr
 
14725743112_f87d59584e.jpg28930028 by Liiintz, on Flickr
 
14703050846_9f10f5fc18.jpg28930025 by Liiintz, on Flickr
 
14539386680_e27dd63cd1.jpg28930015 by Liiintz, on Flickr
 
14723678384_0b95c08195.jpg28930010 by Liiintz, on Flickr
 
14539390580_99e05ecefa.jpg28930005 by Liiintz, on Flickr
 
14723682524_a225fbd3c8.jpg28930002 by Liiintz, on Flickr
 
14726062205_493f4ba8e4.jpg28920027 by Liiintz, on Flickr
 
14723689664_156e94cacb.jpg28920026 by Liiintz, on Flickr
 
14725763482_42e4d9a791.jpg28920024 by Liiintz, on Flickr
 
14703070916_8f55dee920.jpg28920023 by Liiintz, on Flickr
 
14539406090_72a330d435.jpg28920022 by Liiintz, on Flickr
 
14722898121_6f1b6f2ef2.jpg28920019 by Liiintz, on Flickr
 
14539633427_c3170cd5e7.jpg28920018 by Liiintz, on Flickr
 
14726076515_542653be66.jpg28920016 by Liiintz, on Flickr
 
14725776192_4ae22e890a.jpg28920015 by Liiintz, on Flickr
 
14539437908_4fa4e9b5e3.jpg28920011 by Liiintz, on Flickr
 
14539640447_64d933f74f.jpg28920010 by Liiintz, on Flickr
 
14539641827_b9080a612a.jpg28920009 by Liiintz, on Flickr
 
14539420780_a4b3b46abe.jpg28920007 by Liiintz, on Flickr

Share this post


Link to post
Share on other sites
evangeline    208
On 8/25/2014 at 0:33 PM, phuongmai said:

Ảnh đẹp đấy e :))

cám ơn chị @phuongmai đã động viên.

lâu ngày em lại vào đây quét mạng nhện 

13490762483_3a4b14d662.jpgTwin Towers beneath a single Moon by Linh Phan, on Flickr

13490665485_80eeb14b47.jpgHandcraftsmanship by Linh Phan, on Flickr

13490671025_224edd9808.jpgUntitled by Linh Phan, on Flickr

13490789503_6058804cba.jpgUntitled by Linh Phan, on Flickr

13490815483_1ac4e94951.jpgUntitled by Linh Phan, on Flickr

14026211979_22552e5a4a.jpgStarting from scratch by Linh Phan, on Flickr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×