Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
onealoner

Sorry ...

Recommended Posts

onealoner    20
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Hey,

I know we haven't seen each other, we haven't talked to each other in a while.

But I want you to know that. I've been doing a lot of thinking lately, and ... I want you to know that...I miss you.

Not I regret what happened. Or I wanna see you again.

Just, I miss you. Just, I miss you...

I'ts so strange to think that someone I knew so well is now a total stranger to me. That sometimes I go entire days withough thinkin about you.

Most of the time I let myself forget because It's easier. But then I find something, a photo, a gift...the stupid love letters we used to give each other and... the fool way that what's been lost crashes down on me. Part of me wants to see you again, to hold you again, to kiss you again...But what if those feelings become empty thoughts? When I look back now, remembering that love isn't always what it seems it's just so easy to forget.

But this isn't regred, we had our reasons for ending it. And they were as valued as ever. But back at the start, we didn't need any reasons to fall in love. We just did.

The reasons came at the end. Everything since then has been about reasons, and that's good... It means that one day I'll find someone who I won't have to say goodbye to, but a part of me just misses loving someone and having them love you back. That's all.

I guess what I'm saying is... I hope things are good with you, I hope everything is great. I hope, everything is great...everything is great...I hope you have found a love that's all be things ours couln't be.

But just a small part of me hopes that you still remember what it was like before all the reasons and...that you miss me to.

Được chỉnh sửa bởi onealoner
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×