Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

Trò Chơi: Tin Hay Không Tin

Recommended Posts

chutzpah    598

A: có. Ngoài việc ba mẹ yêu thương con cái vô điều kiện còn có những người lựa chọn việc yêu thương vô điều kiện dành cho người xứng đáng.

Bài viết này trùng hoàn toàn với quan điểm của em ^^. https://spiderum.com/bai-dang/Yeu-thuong-vo-dieu-kien-7fg

Q:  bạn có tin mình đang làm tốt mọi chuyện không?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
key    1
Vào 9/15/2020 vào 16:39 , chutzpah đã nói:

A: có. Ngoài việc ba mẹ yêu thương con cái vô điều kiện còn có những người lựa chọn việc yêu thương vô điều kiện dành cho người xứng đáng.

Bài viết này trùng hoàn toàn với quan điểm của em ^^. https://spiderum.com/bai-dang/Yeu-thuong-vo-dieu-kien-7fg

Q:  bạn có tin mình đang làm tốt mọi chuyện không?

A: Có lúc tin, cũng có lúc nên hoài nghi để chấn chỉnh lại mình.

Q: Bạn có tin mình có thể yêu người khác không khi nhận thấy bản thân bị chai sạn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×