Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
WinterLove

Nối Chử-Kể Chuyện Theo Chủ Đề

Recommended Posts

bungmo    315

Đi đâu để tìm ra thị Hến

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Nàng lại đi tìm người yêu mới

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    274

mới gặp nhau đêm lại nhớ rồi 

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Rồi sẽ sớm về chung  một giường

;));));)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2704    64

Giường chiếu mền gối gì ở đây ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    274

đó nhạy cảm chuyện này dữ hen :-

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Hãy nên kể kẽ chuyện này thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Nếu la to tội người chửa bồ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunt    274

bồ bịch giề, con nít con noi 

Edited by Grunt

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Nên đửng nói chuyện giường chiếu nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Để cho mỡ, chủ đề ăn nha

Share this post


Link to post
Share on other sites
bungmo    315

Nói ham quá, nghe mà thèm quá

;));)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×