Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
quynhdi

Cách tìm bác sĩ tâm lí ở Mỹ

Recommended Posts

quynhdi    379
Posted (edited)

Di đặt topic để các bạn  có câu hỏi tuơng tự có thể tham khảo.  

Di lên đây nói chuyện casually thôi, còn tư vấn professionally thì Di không có làm.

Nếu bạn ở Vietnam, Di xin lỗi Di không thể giúp bạn vì Di không rành lắm.

Nếu bạn ở Mỹ, Di có vài suggestions cho bạn: 

1.  Nếu bạn chỉ muốn tìm nguời để nói chuyện tư vấn (therapy), bạn có thể gặp psychologist, PhD degree hoặc therapist, LCSW degree.  Họ charge từ $100-150 for 1 tiếng.  Bạn có thể tìm online, gọi bảo hiểm của mình để xem họ có lấy không.  Nếu có bạn chỉ cần trả co-pay thôi.

2. Di không phải là psychologist, mà là psychiatrist, MD degree.  Nghĩa là Di chữa bệnh vừa dùng therapy vừa dùng thuốc.  Nếu bạn đến gặp Di trực tiếp, bệnh viện có thể charge bạn hơn $250 cho 20 phút.  Để tiết kiệm tiền, bạn có thể gặp family doctor của mình truớc, rồi họ sẽ gửi referrals tới psychiatrists ở gần bạn.  Làm vậy thì bạn chỉ cần trả co-pay cho insurance thôi.  

Di xin lỗi vì Di không tính làm sẽ tư vấn cho ai ở đây cả.  Nếu bạn không biết tìm, bạn có thể lên đây để tìm psychologists or therapists. 

Edited by quynhdi
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×