Jump to content
 • Thông báo

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
siups

XEM GIỜ SANH PHÁN SANG HÈN

Recommended Posts

siups    596
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

XEM GIỜ SANH PHÁN SANG HÈN
<<Trích TỬ VI TƯỚNG PHÁP - Bửu Sơn>>

Đổi Dương Lịch Sang Âm Lịch

Cách Tính Giờ Sanh

Ban ngày :
6 giờ sáng là giữa giờ mẹo
7 giờ sáng là giữa giờ thìn
9 giờ sáng là cuối giờ thìn ( đầu giờ tỵ )
10 giờ sáng là giữa giờ tỵ
11 giờ sáng là giữa giờ tỵ ( đầu giờ ngọ )
12 giờ trưa là giữa giờ ngọ
1 giờ trưa là cuối giờ ngọ ( đầu giờ mùi )
2 giờ trưa là giữa giờ mùi
3 giờ trưa là cuối giờ mùi (đầu giờ thân )
4 giờ chiều là giữa giờ thân
5 giờ chiều là cuối giờ thân ( đầu giờ dậu )
Ban đêm:
6 giờ chiều là giữa giờ dậu
7 giờ tối là cuối giờ dậu ( đầu giờ tuất )
8 giờ tối là giữa giờ tuất
9 giờ tối là cuối giờ tuất ( đầu giờ hợi )
10 giờ tối là giữa giờ hợi
11 giờ tối là cuối giờ hợi ( đầu giờ tý )
12 giờ tối đêm là giữa giờ tý
1 giờ đêm là cuối giờ tý ( đầu giờ sửu )
2 giờ đêm là giữa giờ sửu
3 giờ đêm là cuối giờ sửu ( đầu giờ dần )
4 giờ khuya là giữa giờ dần
5 giò khuya là cuối giờ dần ( đầu giờ mẹo )


KẾT QUẢ
(Nam nữ xem chung)

Bạn nào sanh đầu giờ TÝ:

Sanh ra tính nóng vội vàng
Còn cha khắc mẹ cùng là khắc thê
Con cái chẳng hạp nam nhi
Họ hàng xung khắc nổi trôi xứ người

Bạn nào sanh cuối giờ TÝ:

Cha mẹ không thể an toàn
Anh em cũng ít sống nhờ người dưng
Long đong số kiếp tại trời
Tình duyên cũng phải hai lần mới nên

Bạn nào sanh đầu giờ SỬU:

Đầu giờ cha mẹ đủ đôi
Anh em cùng với họ hàng cũng đông
Thành nhân khi tuổi hai mươi
Song toàn văn võ tài ba hơn người

Bạn nào sanh giữa giờ SỬU:

Sanh ra có mẹ có cha
Tuổi thơ cực khổ lao đao nhiều bề
Anh em nào có được nhờ
Gắng công ra sức một mình lập nên

Bạn nào sanh cuối giờ SỬU:

Sanh ra còn mẹ, thiếu cha
Tuổi thơ cực khổ, trăm chiều đắng cay
Bốn mươi có lộc mới là
Tuổi già mới được thảnh thơi an nhàn

Bạn nào sanh đầu giờ DẦN:

Sanh ra cha đã mất rồi
Tiền vận vất vả hãy chờ vận sau
Ngoài ba mươi tuổi sắp lên
Tuổi già được hưởng mười phần hiển vinh

Bạn nào sanh giưã giờ DẦN:

Sanh ra có số giàu sang
Ba mươi tuổi đã vẻ vang hơn người
Anh em vui vẻ thuận hòa
Gia môn yên ổn, cháu con sum vầy

Bạn nào sanh cuối giờ DẦN:

Sanh ra thiếu mẹ còn cha
Tuổi thơ gặp cảnh gian nan trăm bề
Ba mươi sáu tuổi lập thân
Vợ con sớm có mà rồi như không

Bạn nào sanh đầu giờ MÃO:

Sanh ra đầy đủ mẹ cha
Tính tình ngay thẳng lại người hiền lương
Số này được hưởnh giàu sang
Ba mươi hai tuổi công danh vang lừng

Bạn nào sanh giữa giờ MÃO:

Sanh ra chỉ còn có cha
Tánh tình nông nổi khó nên việc gì
Anh em lạnh nhạc bất hòa
Tình duyên trắc trở nhiều lần mới nên

Bạn nào sanh cuối giờ MÃO:

Sanh ra vắng cả mẹ cha
Ngược xuôi vất vả gian nan cung nhiều
Có tài có lộc về sau
Vợ con sum hiệp tuổi già thảnh thơi

Bạn nào sanh đầu giờ THÌN:

Sanh ra còn cả mẹ cha
Tánh tình nóng nảy việc nhà chẳng xong
Anh em chẳng khác người dưng
Tuổi thơ đau khổ sau này mới nên

Bạn nào sanh giữa giờ THÌN:

Sanh ra còn mẹ khắc cha
Có nhiều bạn quý gia đình tạo nên
Tuổi thơ lưu lạc nhiều phen
Về già mới được hưởng phần thảnh thơi

Bạn nào sanh cuối giờ THÌN:

Sanh ra có mẹ lẫn cha
Thông minh mọi việc làm đều thành công
Bạn bè người tốt cũng đông
Gia đình êm ấm, bạc tiền cũng dư

Bạn nào sanh đầu giờ TỴ:

Sanh ra thiếu còn cha
Tuổi thơ vất vả không người giúp cho
Hậu vận gặp sự tốt lành
Vợ chồng con cái yên vui sang giàu

Bạn nào sanh giữa giờ TỴ:

sanh ra còn mẹ khắc cha
tiền bạc dư dả cửa nhà giàu sang
họ hàng thân thuộc cũng đông
một nhà sum họp, cháu con sum vầy

Bạn nào sanh cuối giờ TỴ:

Sanh ra còn mẹ thiếu cha
Tuổi xanh gian khổ, biết nhờ cậy ai
Anh em thân thuộc dửng dưng
Về già mới được hanh thông anh em nhàn

Bạn nào sanh đầu giờ NGỌ:

Sanh ra mất mẹ lẫn cha
Anh em thân thuộc thuận hòa đôi bên
Gia đình phú ưúy hanh đông
Đông con nhiều cháu yên vui xum vầy

Bạn nào sanh giữa giờ NGỌ :

Sanh ra cha mẹ đủ đôi
Tiền bạc túng thiếu nhục nhằn tuổi thơ
Ngòai ba mươi tuổi mới nên
Vợ chòng hòa hiệp đến khi bạc đầu

Bạn nào sanh cuối giờ NGỌ:

Sanh ra còn mẹ thiếu cha
Hôn nhân chậm trễ mới là điều hay
Sanh con đầu lòng chưa yên
Về sau mới được gia đình hòa vui

Bạn nào sanh đầu giờ MÙI:

Sanh ra còn đủ mẹ cha
Có thanh danh lại thêm phần giàu sang
Anh em hòa thuận giúp nhau
Gặp may hưởng phước trời cho suốt đời

Bạn nào sanh giữa giờ MÙI:

Sanh ra thiếu mẹ còn cha
Tánh tình rộng lượng được người mến thương
Hôn nhân con muộn mới hay
Tuổi già được hưởng thanh nhàn thảnh thơi

Bạn nào sanh cuối giờ MÙI:

Sanh ra mất mẹ lẫn cha
Anh em lạnh nhạc khác gì người dưng
Tuổi thơ vất vả gian lao
Vận sau thành đạt cửa nhà yên vui

Bạn nào sanh đầu giờ THÂN:

Sanh ra cha mẹ song toàn
Thông minh sánh suốt tính tình hiền lương
Anh em đều được giàu sang
Được hưởng phước trời của chất đầy kho

Bạn nào sanh giữa giờ THÂN
Sanh ra còn mẹ thiếu cha
Bàcon thân thích ũng là người dưng
Con cái phá hại gia cang
Ngược xuôi buôn bán kiếp này gian nan

Bạn nào sanh đầu giờ DẬU:

Sanh ra còn cả mẹ cha
Thông minh lại gặp bạn bè hiền lương
Anh em thân thích cậy trông
Giàu sang hanh phúc, cháu con sum vầy

Bạn nào sanh giữa giờ DẬU:

Giữa giờ thuận mẹ khắc cha
Tánh tình nóng nảy cũng hay giận hờn
Trước thì khắc cả mẹ con
Sau này cũng đặng có ngày dựng nên

Bạn nào sanh cuối giờ DẬU:

Số sanh khắc mẹ lẫn cha
Tha phương lập nghiệp mới nên cửa nhà
Tiền vận vất vả gian truân

Bạn nào sanh đầu giờ TUẤT

Số này cha mẹ chẳng lo
Một tay lập nghiệp sau này mới nên
Có danh có tướng giàu sang
Tiền vận khó nhọc hậu lại thanh nhàn

Bạn nào sanh giữa giờ TUẤT

Số này thuận mẹ khắc cha
Anh em chẳng đạng sống cùng người dưng
Vợ chồng khắc đứa con đầu
Ngoài ba mươi tuổi trở nên làm giàu

Bạn nào sanh cuối giờ TUẤT

Bạn nào sanh cuối giờ này
Tính tình nóng nảy nhưng hay thương người
Anh em chỉ có ba người
Gia đình sum hợp yên vui cửa nhà

Bạn nào sanh đầu giờ HỢI

Số này mẹ sớm lìa đời
Gian nan vất vả cũng gì anh em
Tiền vận chẳng được an vui
Đến hồi vận cuối mới là thảnh thơi

Bạn nào sanh giữa giờ HỢI

Số này có tánh hiên ngang
Thông minh tài giỏi nghiệp nhà làm nên
Anh em hòa thuận vui tươi
Gia đình sum hợp phước trời ban cho

Bạn nào sanh cuối giờ HỢI

Số này khắc mẹ thuận cha
Tính tình quảng đại cũng hai giúp người
Nhỏ thời vất vả lên đên
Tuổi già mới được vinh hoa cả đời

Được chỉnh sửa bởi siups
 • Like 6

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
fire    10
:* sinh vào đầu jo mùi ^^ , hem bit mình có hay dê gái hem ta :--

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hoangnguyen112    2.131

Cứ ngở sinh vào giữa giờ Sửu ai ngờ xem kỷ thấy giống cuối giờ Sửu Hơn nhỉ.. cái này hay nè :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
KKVC    40

ở nhà Momy ko nhớ là mình ra đời vào giờ nào,nhớ mang máng là từ 9h tối đến 1h đêm. Nên cũng ko rõ số phận thế nào, nhưng khi xem những giờ sanh ở bên trên thì thấy ko có giờ nào giống cuộc đời của mình cả.

 • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
cumeo    157

Bạn nào sanh giữa giờ TỴ: 
sanh ra còn mẹ khắc cha 
tiền bạc dư dả cửa nhà giàu sang 
họ hàng thân thuộc cũng đông 
một nhà sum họp, cháu con sum vầy 

 

.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Allie    380
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Mấy câu phú này chắc đọc cho vui thôi, chứ luận cả cuộc đời của một con người mà chỉ dựa vào giờ thôi là chưa đủ.

Được chỉnh sửa bởi Allie
 • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
BachHop    16

Mẹ ko nhớ mình sanh giờ nào nữa. Nhiều khi muốn đi xem bói cho vui mà cứ hỏi tới giờ sanh là bó tay (:|

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×