Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 09/30/2020 in all areas

 1. 1 point
  Quay qua quẩn lại, chỉ có nơi đây - diễn đàn AL - mới có thể chứa chấp những bài văn lũng củng và rời rạc của mình. Một ý nghĩ vừa thoáng qua, nếu như mình trở về của tuổi trên hai mươi tuổi và dưới ba mươi tuổi mình sẽ làm gì? Câu trả lời bật ra thật đơn giản: Tôi sẽ đi học Văn, để được viết đúng ngữ văn tiếng Việt, nói đúng ngôn ngữ tiếng Việt. Nghe có vẻ phi lý và buồn cười nhưng với kiến thức hiện tại và tuổi nhỏ hơn thì điều này là bình thường ... Đang có hứng viết mà đã bị kêu đi ăn rồi ... già rồi như con nít ... phải có người nhắc nhở mới được . Tối sẽ kiểm tra xem đoạn văn có gì thiếu sót không ..!!...???
×