Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


 1. September 27 2021

  Lynn

  6 reputation points

  Gaubike

  6 reputation points

  TiPi

  4 reputation points

 2. September 26 2021

  Lynn

  9 reputation points

  Gaubike

  6 reputation points

  TiPi

  4 reputation points

 3. September 25 2021

  Lynn

  40 reputation points

  Jas

  13 reputation points

  NightStar

  10 reputation points

 4. September 24 2021

  Lynn

  43 reputation points

  Jas

  38 reputation points

  NightStar

  10 reputation points

 5. September 23 2021

  Jas

  25 reputation points

  Lynn

  15 reputation points

  Keo me

  7 reputation points

 6. September 22 2021

  Lynn

  15 reputation points

  rain.on.me

  7 reputation points

  BienvaNui

  6 reputation points

 7. September 21 2021

  Lynn

  48 reputation points

  rain.on.me

  6 reputation points

  sóngngầm

  6 reputation points

×