Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


 1. January 14 2022

  Gia.Linh

  1 reputation point

  Thongreo

  1 reputation point

 2. January 13 2022

  jeniferfm

  2 reputation points

  lovestar

  2 reputation points

  SnowCrystal

  1 reputation point

 3. January 12 2022

  Conheocon

  5 reputation points

  lovestar

  3 reputation points

  Ghost.

  2 reputation points

 4. January 11 2022

  Conheocon

  5 reputation points

  nerdywolf

  3 reputation points

  trasua

  2 reputation points

 5. January 10 2022

  TYK

  4 reputation points

  nerdywolf

  2 reputation points

  trasua

  2 reputation points

 6. January 9 2022

  TYK

  4 reputation points

  Vicarious

  3 reputation points

  Thongreo

  3 reputation points

 7. January 8 2022

  Minzy

  5 reputation points

  Thongreo

  3 reputation points

  Vicarious

  3 reputation points

 8. January 7 2022

  Lumyna

  5 reputation points

×