Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


 1. April 25 2022

  Bluesky

  3 reputation points

   
 2. April 24 2022

  lonelywolf2022

  2 reputation points

  Faith

  2 reputation points

  rain.on.me

  1 reputation point

 3. April 23 2022

  lonelywolf2022

  3 reputation points

  rain.on.me

  1 reputation point

  Photu

  1 reputation point

 4. April 22 2022

  Yangjw

  3 reputation points

  Clarity

  2 reputation points

  VoDinh

  2 reputation points

 5. April 21 2022

  Thongreo

  2 reputation points

  Yangjw

  2 reputation points

  VoDinh

  2 reputation points

 6. April 20 2022

  Tien

  2 reputation points

  Photu

  1 reputation point

  Cafet

  1 reputation point

 7. April 19 2022

  gaihomram

  1 reputation point

  Vangtrangkhuyet

  1 reputation point

  Cafet

  1 reputation point

 8. April 18 2022

  brey

  3 reputation points

×