Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


 1. November 14 2009

  NguoiBanBeNho

  1 reputation point

  enti

  1 reputation point

 2. November 13 2009

  sóngngầm

  3 reputation points

  Lynn

  2 reputation points

  Billy

  1 reputation point

 3. November 12 2009

  Emo

  10 reputation points

  jeniferfm

  1 reputation point

  guest

  1 reputation point

 4. November 11 2009

  Emo

  1 reputation point

   
   
 5. November 10 2009

  Lynn

  1 reputation point

   
   
 6. November 8 2009

  Ann

  1 reputation point

  HideHearts

  1 reputation point

  Lynn

  1 reputation point

 7. November 7 2009

  Ann

  2 reputation points

   
   
 8. November 6 2009

  Nite

  1 reputation point

×