Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


 1. February 3 2010

  vungbongtoi

  1 reputation point

 2. February 2 2010

  CircusLove

  10 reputation points

  botbien

  7 reputation points

  Jas

  4 reputation points

 3. February 1 2010

  Lynn

  6 reputation points

  AprilJ

  2 reputation points

  Jas

  1 reputation point

 4. January 31 2010

  Jas

  8 reputation points

  Lynn

  5 reputation points

  SongDu

  3 reputation points

 5. January 30 2010

  Lynn

  7 reputation points

  Jas

  3 reputation points

  tieuholy

  2 reputation points

 6. January 29 2010

  Lola

  9 reputation points

  Lynn

  3 reputation points

  Les Beau

  2 reputation points

 7. January 28 2010

  SongDu

  2 reputation points

  tieuholy

  2 reputation points

  Lynn

  1 reputation point

 8. January 27 2010

  vungbongtoi

  3 reputation points

  Lynn

  1 reputation point

×