Jump to content
 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard

Most reputation

 1. Mia

  Mia

  Members


  • Points

   9,834

  • Content count

   6,446


 2. Lynn

  Lynn

  Members


  • Points

   4,704

  • Content count

   3,571


 3. Jas

  Jas

  Administrator


  • Points

   3,819

  • Content count

   4,370


 4. Vanes

  Vanes

  Members


  • Points

   3,813

  • Content count

   3,289


 5. brey

  brey

  Global Moderator


  • Points

   3,603

  • Content count

   2,752


 6. WinterLove

  WinterLove

  Members


  • Points

   3,057

  • Content count

   1,547


 7. Whitesand

  Whitesand

  Members


  • Points

   2,700

  • Content count

   974


 8. hainuatraitim

  • Points

   2,640

  • Content count

   1,833


Most content

 1. Mia

  Mia

  Members


  • Points

   9,834

  • Content count

   6,446


 2. dimwit

  dimwit

  Members


  • Points

   1,452

  • Content count

   4,475


 3. Jas

  Jas

  Administrator


  • Points

   3,819

  • Content count

   4,370


 4. Lynn

  Lynn

  Members


  • Points

   4,704

  • Content count

   3,571


 5. Tommy

  Tommy

  Members


  • Points

   593

  • Content count

   3,351


 6. Vanes

  Vanes

  Members


  • Points

   3,813

  • Content count

   3,289


 7. Photu

  Photu

  Members


  • Points

   847

  • Content count

   3,108


 8. brey

  brey

  Global Moderator


  • Points

   3,603

  • Content count

   2,752


×