Âm nhạc trình diễn những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

"Âm nhạc trình diễn những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm." Nghệ sĩ đường phố bị đe dọa bởi Cảnh sát Hồng Kông. Anh ấy vẫn bình tĩnh thể hiện hết phần biểu diễn của mình "Âm nhạc cũng có thể mang lại sự can đảm cho mọi người." Người dân xung quanh đã rất bất bình vì hành động này của cảnh sát. Nguồn: Epoch Times

Posted by Khai Nguyên TV on Thursday, November 21, 2019