Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

 • Announcements

  • Jas

   Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

   Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
HiNhien

_Tịch_

Recommended Posts

HiNhien    281

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

- Charles Bukowski -

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281
Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Freeheld (2015) - Base on a true story.

Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281
Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Nhân sinh như hí. Hí tựa nhân sinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

 

 

"Ai bảo lạnh lùng là bản tính trời sinh
Nếu chẳng qua chỉ vô tình sánh vai
Thì chẳng hy vọng được bao nhiêu chân thành
Mỗi người đều tìm kiếm duyên phận
Trời ban bao nhiêu phần quý trọng bấy nhiêu."

Edited by HiNhien
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Socrates in love - Kyoichi Katayama.

Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Cá, là thứ tôi muốn, tay gấu, cũng là thứ tôi muốn có, hai thứ này không thể cùng lúc có được, tôi sẽ bỏ cá chọn tay gấu.

 

Sinh mạng cũng là thứ tôi muốn có, đại nghĩa, tôi cũng muốn có, hai thứ này không cùng lúc có được, tôi sẽ hi sinh sinh mạng mà cầu đại nghĩa. Sinh mạng tôi cũng muốn có, nhưng thứ muốn hơn cả sinh mạng, cho nên không muốn làm chuyện ham sống sợ chết. Chết, cũng là thứ tôi ghét, nhưng những thứ đáng ghét còn hơn cả cái chết, cho nên gặp nạn không tránh được. Nếu những thứ con người muốn không thắng được sinh mạng, vậy những cách có thể bảo vệ tính mạng tại sao không dùng chứ? Nếu những thứ con người ghét không thắng được cái chết, vậy những việc có thể tránh tai hoạ tại sao không làm chứ? Theo cách có thể cầu được sống này nhưng lại không dùng cách này, căn cứ cách có thể tránh được tai hoạ nhưng lại không làm.

 

Vì thế những thứ muốn có thắng cả sinh mạng, những thứ đáng ghét thắng cả cái chết. Không phải chỉ hiền nhân có tư tưởng này, ai ai đều có cách nghĩ này, nhưng chỉ hiền nhân có thể không đánh mất chúng.

 

Một chén cơm, một chén canh, có chúng có thể sống, không có được chúng thì chết. Nếu quát lớn rồi đem cho người khác, dân đói bên đường sẽ không nhận; nếu dùng chân đá rồi cho người khác, ăn mày còn cảm thấy không đáng. Quan cao lộc hậu không cần phân biệt có hợp lễ nghĩa không mà nhận chúng, quan cao lộc hậu đối với tôi có lợi ích gì? Vì nhà ở xa hoa, vì được thê thiếp cung phụng, để tất cả người nghèo khổ tôi quen biết cảm kích ân đức của tôi sao?

 

Trước kia vì đạo nghĩa thà chết không nhận của bố thí của người khác, nay lại vì nhà cửa xa hoa mà nhận; Trước kia vì đạo nghĩa thà chết không nhận của bố thí của người khác, nay lại vì được thê thiếp cung phụng mà nhận; Trước kia vì đạo nghĩa thà chết không nhận của bố thí của người khác, nay lại vì để những người nghèo khổ cảnh kích ân đức của tôi mà nhận chúng. Hành động này chẳng lẽ không dừng lại được? Điều này gọi là đánh mất nhân tính của mình.

 

 

 

- Cổ văn "Ngư ngã sở dục ngã" -

Nguồn: http://www.coviet.vn/

Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

 

Ngày mai chỉ đơn giản là một ngày mới...

Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

"We used to play pretend, give each other different names,

We would build a rocket ship and then we’d fly it far away,

Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face,

Saying, "Wake up, you need to make money."

Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

"Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưa."

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Không ai có thể ở cạnh mình mãi mà không cần gì cả.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281
Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281
Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281
Edited by HiNhien

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Thời gian trôi nhanh, đời người quá ngắn

Hồi ức không thể vứt bỏ, chỉ có thể ôm chặt nó.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Được cái sống chung nhà nên hiểu y nhau quá.

Ok, fine -_-

2017-01-31 04.48.59 1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Thế giới này luôn có rất nhiều lời gièm pha, người ta cũng không sống thay cuộc đời mình

Hà tất gì nhìn sắc mặt người khác mà khiến bản thân không vui vẻ.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

"Ký ức của con người giống như một toà thành, thời gian phủ rêu lên mọi hình khối và sa mạc hoá hết thảy cao ốc, đường phố. Nếu không đi tiếp, bạn sẽ bị vùi lấp trong cát bụi. Bởi vậy dù nước mắt chứa chan, dù không thôi ngoảnh lại, chúng ta vẫn buộc phải dấn bước."

 

Trích Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Xã hội này giúp mình nhận ra một chân lý "sinh mạng con người là thứ vô giá *trị*"

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281

Khi ấy cũng chỉ là khi ấy, sau đó cũng chẳng có sau đó. Qua đi nhiều năm ai cũng thay đổi, chuyện cũ cần gì phải nhắc lại.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
HiNhien    281
             

"I had a one-way ticket to a place where all the demons go

Where the wind don't change

And nothing in the ground can ever grow

No hope, just lies

And you're taught to cry into your pillow

But I survived"

Edited by HiNhien
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×